برای دریافت جوایز نقدی، حتما شماره موبایل خودتو در قسمت حساب کاربری وارد کن.